Archiwum z kategorii „Wspólnoty parafialne“

Schola przy Parafii Zesłania Ducha Świętego w Kozach Gajach istnieje od 04.12.1999 roku. Powstała z inicjatywy ks. Marka Łapczyńskiego. Pierwsze spotkanie odbyło sie w warsztacie stolarskim Pana Stefana Jury gdyż nie było jeszcze kościoła ani salki gdzie można by było się spotykać.

W ciągu tych lat była duża rotacja dzieci , jedne przychodziły drugie odchodziły. Niektóre pozakładały już swoje rodziny.

Obecnie schola liczy 22-25 dziewczynek od I klasy Szkoły Podstawowej po Gimnazjum. Raz w miesiącu śpiewają w niedzielę na Mszy Św.o godz. 10.30 a także w inne uroczystości.

Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 15.00 i trwają godzinę. Oprócz śpiewu jest również wspólna zabawa.

Przez te 15 lat było dużo wycieczek , między innymi w Pieniny na Trzy Korony i Sokolicę , Szyndzielnię , Klimczok , Turbacz , Groń Jana Pawła II , Skrzyczne.

Schola brała także udział w Rajdach Akcji Katolickiej do Żabnicy , Przyłękowa na Górce , do naszej Panienki Kozianskiej, na Przełęcz Kubalonka , Hrobaczą Łąkę i Magurkę.

Przez kilka lat wraz z ministrantami i lektorami jeździliśmy przez wakacje do Zarzecza na łódki.

Byliśmy też na Jasełkach w Kalwarii oraz Cieszynie , na wystawie szopek w Krakowie , żywej szopce w Strumieniu , na Misterium Męki Pańskiej w Cieszynie i Kalwarii.

Dziewczynki z radością uczestniczą w ogniskach organizowanych na zakończenie roku szkolnego . W ostanich latach atrakcją była strzelnica oraz wyjazd rowerowy do stadniny koni w Kętach Podlesiu. Co roku organizowane jest spotkanie ze Świętym Mikołajem.

Jedna sobota w miesiącu poświęcona jest na spotkanie Kółka Misyjnego , do którego należą dziewczynki.

Prowadzimy korespondencję z misjonarzami, zbieramy znaczki , zabawki ,przybory szkolne, które przekazywane są Siostrom zakonnym pracującym na misjach.Zwiedziliśmy też wioskę misyjną w Krakowie.

Zapraszamy wszystkie dziewczynki, które lubią śpiewać na spotkania !!!Margaretka

Apostolat Margaretka działający w naszej parafi modli się za kapłanów, również za Ks. Proboszcza Marka Łapczyńskiego.

Apostolat MARGARETKA jest Wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi.

Istotę jego stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.

Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię (nazwisko) wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.

Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą. Ta sama osoba może należeć do wielu Margaretek..

Zobowiązanie modlitewne obejmuje modlitwę za kapłanów i Koronkę Medziugorską.

Koronka Medziugorska: Wierzę, 7 x Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, 7 x Chwała Ojcu jest starą chorwacką modlitwą. Rekomenduje się jej odmawianie ze względu na to, że omawiany Apostolat został zainicjowany właśnie w Medziugorju (Bośnia i Hercegowina) jako odpowiedź na prośbę Maryi, Królowej Pokoju, która z macierzyńską troską pragnie obdarzyć kapłanów, swoich drogich synów, duchową ochroną.

Zaleca się, aby trzy pierwsze trójki odmawiać w intencji zwycięstwa Maryi, trzy następne – o pokonanie szatana, zaś siódmą trójkę za triumf Niepokalanego Serca Maryi.

Można też powiązać każdą z siedmiu trójek z prośbą o odrodzenie siedmiu darów Ducha Świętego, gdyż Niepokalana pragnie zanurzać kapłanów w mocy Ducha Świętego.

Grupa siedmiu osób składa wieczyste przyrzeczenie modlitwy, tzn. do końca życia.

Boże w Trójcy jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju, w ramach powstałego w parafii Ducha Św. i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu, Apostolatu MARGARETKA przyrzekam wieczystą modlitwę za ks. …………..(imię i nazwisko). Moje przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Amen.

Jeśli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan to istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, to osoba składająca przyrzeczenie zabiera ze sobą obowiązek modlitwy wstawienniczej także po śmierci ( w niebie lub w czyścu – na zasadzie świetych obcowania).Gdyby kapłan umarł wcześniej, to nie przestajemy się za niego modlić. Wierzymy, że Bóg w swym miłosierdziu wykorzysta każdą modlitwę zanoszoną za kapłanów i pozwoli uczestniczyć w wymianie duchowych dóbr pomiędzy „ siódemką” a jej kapłanem. Najważniejsza sprawą jest, aby przyrzeczenie zostało złożone w całkowitej wolności serca i ufności w Bogu, który nie odmawia niezbędnej pomocy dla dochowania wierności złożonemu przyrzeczeniu.

Działalność Koła Misyjnego w naszej parafi

Dzieci z Koła Misyjnego działającego w naszej parafii w grudniu 2004 roku wysłały listy do Misjonarzy. W lipcu 2005 roku otrzmaliśmy odpowiedź od Ks. Zbigniewa Kozioł, który pracuje w Argentynie.

Działalność Akcji Katolickiej w naszej parafii

11 listopada 2004 roku powołany został przez Bp. Tadeusza Rakoczego Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii.

Naszym opiekunem i asystentem parafialnym został Ks. Marek Łapczyński.

Skład Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej:
prezez – Anna Janosz
wiceprezes – Andrzej Gabryś
skarbnik – Anna Czech
sekretarz – Helena Jancia
członkowie – Małgorzata Lasek, Ewa Koziołek, Maria Nowak.

Zwyczajni członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej:
1. Anna Czech
2. Jadwiga Dzida
3. Andrzej Gabryś
4. Stanisław Gabryś
5. Maria Haczek
6. Katarzyna Handzlik
7. Stanisław Handzlik
8. Anna Honkisz
9. Anna Janosz
10. Helena Jancia
11. Zofia Jura
12. Stanisław Jura
13. Stefan Jura
14. Maria Jurzak
15. Ewa Koziołek
16. Tadeusz Koziołek
17. Emilia Krupa
18. Małgorzata Lasek
19. Maria Nowak
20. Stanisława Pająk
21. Anna Piznal
22. Władysław Piznal
23. Władysława Sikora


Od pierwszych spotkań zastanawialiśmy się jak zaistnieć, co możemy zrobić dla nowo powstałej wspólnoty parafialnej. Od samego początku członkowie oraz liczne grono sympatyków aktywnie włączyło się w życie parafii budując i upiększając nie tylko ten nowo wybudowany kościół ale i ten duchowy pogłębiając życie religijne. Na jednym ze spotkań podjęliśmy decyzję by swoje działania prowadzić w grupach, tak powstała:

-informacyjno-redakcyjna, wydajemy gazetkę parafialną,
-charytatywna, organizujemy dzień chorego, odwiedzamy osoby chore i starsze z okazji świąt,
-pielgrzymkowo-turystyczna, organizujemy pielgrzymki do różnych sanktuariów,
-gospodarcza, organizujemy konkursy palm i szopek.

Przez wspólną modlitwę i pracę na rzecz całej wspólnoty parafialnej, stanowimy jedną rodzinę, którą z wielkim
oddaniem i poświęceniem opiekuje się i udziela rad i porad Ks.Proboszcz Marek Łapczyński. Wszyscy się
staramy, aby nasza parafia i nasz kościół był coraz piękniejsze nie tylko jako budowla , ale jako ten duchowy
stawał się coraz bliższy Bogu.

Grupa działająca przy Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej, która zasługuje na szczególną uwagę jest Zespół Charytatywny, który zajmuje się osobami chorymi, starszymi, dziećmi z rodzin wielodzietnych i alkocholowych. Teren parafii został podułzielony na 7 rejonó, którymi opiekuje się 4 członków POAK: Anna Czech, Jadwiga Dzida, Anna Honkisz, Stanisława Pająk i 3 sympatyków: Maria Gacek, Wanda Nycz i Halina Kasińska.
Pod opieką mamy 80 osób oraz 15 rodzin.
Z okazji Swiąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy przygotowujemy paczki i odwiedzamy podopiecznych w domach.
Członkowie Zespołu Charytatywnego podjęli współpracę z Towarzystwem Charytatywnym im. Św. Ojca Pio w Kozach, dzięki czemu paczki dla rodzin są bogatsze.
Ponadto rozprowadzamy w parafii świece wigilijne, baranki wielkanocne oraz świece na Wielką Sobotę. Corocznie w maju organizujemy Dzień Chorego. Osoby starsze oraz chore mają możliwość odwiedzenia poblickich kościołów i spotkania się przy stole. I tak bylismy w Hałcnowie, Wilamowicach, Kętach, Bielanach, Szczyrku i Rychwałdzie. Opiekując się ludźmi starszymi możemy powiedzieć za Ojcem Świętym Janem Pawłem II, że: “Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego”.

Zapraszamy do współpracy. Spotykamy się jeden raz w miesiącu po wieczornej Mszy świętej.

Żywy różaniec

Jest to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób.

Spotkania modlitwne prowadzi Ks. Marek Łapczyński.

Róże różańcowe w naszej parafii:

I Róża kobiet – patronka Św. Anna

Józefa Jekiełek, Władysława Sikora, Maria Pustelnik, Władysława Hałat, Anna Honkisz, Teresa Rozmus, Kinga Pietrzak, Alicja Handzel, Irena Kościelnik, Otylia Szaliga, Antonina Siatkowska, Bronisława Kucharska, Genowefa Blachura, Czesława Janosz, Władysława Kasperek, Dorota Kućka, Barbara Zoń, Czesława Oślak, Ewa Kołodziejczyk, Maria Łach.

II Róża kobiet – patronka Św. Katarzyna

Ewa Koziołek, Zofia Migdał, Anna Piznal, Małgorzata Lasek, Wanda Nycz, Ewa Olejnik, Zofia Gabryś, Maria Jańcia, Helena Jańcia, Anna Zeman, Helena Honkisz, Anna Tomalik, Anna Handzlik, Dominika Byrska, Władysława Malarz, Anna Janosz, Ewa Koralewska, Kazimiera Skowrońska, Małgorzata Oślak, Alina Czarnecka.

III Róża kobiet – patron Św. Antoni

Rozalia Jurowska, Maria Jurzak, Emilia Jurowska, Emilia Krupa, Helena Kędroń, Wiktoria Kućka, Cecylia Lipa, Maria Nowak, Zofia Majda, Sylwia Pilarz, Maria Sobczyk, Urszula Stefko, Irena Siwiec, Janina Skoczylas, Benedykta Zeman, Stanisława Baścik, Władysława Sadlik, Małgorzata Szlagor, Wanda Olszewska, Bronisława Marusza.

IV Róża kobiet – patronka Św. Jadwiga

Michalina Byrska, Zofia Dudek, Michalina Gabryś, Cecylia Jurzak, Helena Jurzak, Maria Jurzak, Maria Jurzak, Władysława Kołodziejczyk, Józefa Kołodziejczyk, Anastazja Krawiec, Jadwiga Lasek, Władysława Mydlarz, Józefa Nycz, Janina Pawica, Stefania Rymarczyk, Cecylia Rozmus, Antonina Ślosarczyk, Bronisława Sztefko, Helena Zeman, Weronika Żurek.

V Róża kobiet

Maria Lasek, Katarzyna Palichleb, Barbara Oboza, Adela Baścik, Irena Baścik, Julia Hankus, Urszula Jęczalik, Maria Rzeszutek, Janina Syjota, Maria Haczek, Katarzyna Kasperek, Franciszka Kasperek, Danuta Olma, Czesława Fabia, Zofia Kasperek, Franciszka Kasperek, Anna Kołodziejczyk, Maria Hałat, Jadwiga Rak, Bogumiła Lasek.

VI Róża mężczyzn – patron Św. Ojciec Pio

Andrzej Gabryś, Franciszek Honkisz, Józef Zontek, Stanisław Malarz, Jan Kaczmarczyk, Stanisław Oślak, Stanisław Gabryś, Zygmunt Kędroń, Tadeusz Koziołek, Bogusław Kojder, Józef Rozmus, Józef Krupa, Stanisław Procner, Andrzej Dzida, Paweł Gawęda, Stefan Jura, Wiesław Rymarczyk, Marian Kołodziejczyk, Tadeusz Jurzak.