Archiwum z kategorii „Lata 1993 - 1999“

Historia parafii – rok 1999

W kwietniu dokończono murowanie wieży oraz zabetonowano ostatni strop wieży pod konstrukcję stalową.

Czytaj dalej »

Historia parafii – rok 1998

Rok 1998 był rokiem Zesłania Ducha Świętego. Nawiązując do tego wydarzenia Ks. Proboszcz Władysław Sieczka ogłosił parafianom, że nowy Kościół w Gajach będzie pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego.  Drugim tytułem Kościoła będzie Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny.

Czytaj dalej »

Historia parafii – rok 1997

Geodeta Czesław Banet wykonał pomiary geodezyjne terenu pod budowę kościoła. Rozpoczęto uzbrojenie terenu, kanalizację, studzienki ściekowe oraz podłączenie wody i prądu. Prace wykonał Adam Manda. Przystępując do pracy nad budową nowego kościoła Ks. Proboszcz Władysław Sieczka prosił o podjęcie pracy i troską prowadzenia budowy majstra budowlanego Floriana Jurzaka. W skład jego brygady weszli: Leon Blachura, Józef Zontek, Stanisław Szafran, Józef Majdak, Ignacy Krupa.

Czytaj dalej »

Historia parafii – rok 1996

Obecny projekt Kościoła powstał 15 maja 1996 roku.
Kierownik budowy: tech. Bud. Jerzy Witkowski.
Inwestor: Ks. Prałat Władysław Sieczka.
Powierzchnia użytkowa 400,00 m².
Kubatura: 2.850,00 m³.
Pozwolenie na budowę wydał 15 maja 1996 Wójt Gminy Kozy Jacek Falfus.

Czytaj dalej »

Historia parafii – rok 1993

Staraniem Ks. Proboszcza Władysława Sieczki dn. 28 kwietnia 1993 roku Ks. Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy przy udziale parafian z Gaji dokonał poświęcenia placu pod budowę kościoła.

Czytaj dalej »