Archiwum z Lipiec, 2011

Jubileusz 60-lecia kapłaństwa naszego rodaka księdza Kazimierza Jekiełek, obecnie Ojca Wincentego

Kazimierz Jekiełek urodzony 03.06.1923 roku w Osieku, syn Karola i Elżbiety z domu Kusak. Będąc w 1 klasie szkoły podstawowej nagle umierają jego rodzice. Szkołę powszechną, wówczas 7 klas ukończył w swojej rodzinnej miejscowości. Wybuch II wojny światowej przerwał mu naukę w gimnazjum w Kętach. W czasie okupacji pracował w piekarni w Andrychowie i tam kontynuwał dalszą naukę. W Andrychowie spotkał się z Księdzem Józefem Sanakiem, który widząc zainteresowania młodego Kazimierza życiem duchownym, zaprowadził go do Księży Pallotynów. Maturę zdał w maju 1945 roku w Wadowicach na Kopcu. Następnie ukończył studia filozoficzno – teologiczne u Księży Pallotynów w Ołtarzewie. 29.06.1951 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Baziaka.

Czytaj dalej »