Nasi sąsiedzi

Parafia Św. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach

W 1326 r. na podstawie dokumentu dziesięciny papieskiej i świętopietrza można wywnioskować, że wspólnota parafii Kozy liczy 25 osób.
W drugiej połowie XIII w. powstał drewniany kościółek.
W latach 1559-1560 dziedzic koziański Jakub Gierałtowski sprofanował i ograbił kościół w Kozach, by następnie przemienić go na zbór kalwiński. Większość kozian bez specjalnego oporu przyjęła wyznanie kalwinskie.
W tym czasie kozianie i bujakowianie tworzyli wspólną parafię a posługę sakramentalną pełnili księża z sąsiedniej parafii Lipnik.
W dniu 2.12.1658r biskup Mikołaj Oborski dokonał rekoncyliacji kościoła tzn. odprawił liturgiczny obrzęd mający przywrócić sakralny charakter sprofanowanej świątyni. Biskup konsekrował ołtarz główny dedykując go patronom parafii śś. Ap. Szymonowi i Judzie Tadeuszowi.
Pierwszym proboszczem parafii w Kozach, w latach 1658-1662 był Ks. Walerian Stanisłaviensis.
Dnia 29 lipca 1900 r. Ks. Hamerlak dziekan z Białej dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła.
Kościół wzniesiono w latach 1900-1901 za czasów ks. proboszcza Józefa Błonarowicza.
Konsekracja nowego kościoła odbyła się 29 maja 1924 r.
W 1992 r. nastąpił podział administracyjny parafii Kozy, tym samym został erygowany odrębny ośrodek duszpasterski w Małych Kozach. Wcześniej, bo w 1974 r. erygowano parafię w Bujakowie natomiast w 2003 r. w Kozach-Gajach.
Dnia 14.04.1993 r. J.E. Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy konsekrował ołtarz zbudowany jeszcze w latach 60-tych XXw. W ołtarzu umieszczono relikwie św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

http://parafiakozy.pl/

Parafia Najświętszej Rodziny w Małych Kozach

http://parafiamalekozy.pl/

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Bujakowie

http://www.bujakow.org.pl/

Parafia Świetego Marcina w Pisarzowicach

http://www.pisarzowice.diecezja.bielsko.pl/index.php

Parafia Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Kętach

http://diecezja.bielsko.pl/parafia/102,kty_najdroszej_krwi_pana_jezusa