Archiwum z kategorii „Akcja katolicka“

Działalność Akcji Katolickiej w naszej parafii

11 listopada 2004 roku powołany został przez Bp. Tadeusza Rakoczego Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii.

Naszym opiekunem i asystentem parafialnym został Ks. Marek Łapczyński.

Skład Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej:
prezez – Anna Janosz
wiceprezes – Andrzej Gabryś
skarbnik – Anna Czech
sekretarz – Helena Jancia
członkowie – Małgorzata Lasek, Ewa Koziołek, Maria Nowak.

Zwyczajni członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej:
1. Anna Czech
2. Jadwiga Dzida
3. Andrzej Gabryś
4. Stanisław Gabryś
5. Maria Haczek
6. Katarzyna Handzlik
7. Stanisław Handzlik
8. Anna Honkisz
9. Anna Janosz
10. Helena Jancia
11. Zofia Jura
12. Stanisław Jura
13. Stefan Jura
14. Maria Jurzak
15. Ewa Koziołek
16. Tadeusz Koziołek
17. Emilia Krupa
18. Małgorzata Lasek
19. Maria Nowak
20. Stanisława Pająk
21. Anna Piznal
22. Władysław Piznal
23. Władysława Sikora


Od pierwszych spotkań zastanawialiśmy się jak zaistnieć, co możemy zrobić dla nowo powstałej wspólnoty parafialnej. Od samego początku członkowie oraz liczne grono sympatyków aktywnie włączyło się w życie parafii budując i upiększając nie tylko ten nowo wybudowany kościół ale i ten duchowy pogłębiając życie religijne. Na jednym ze spotkań podjęliśmy decyzję by swoje działania prowadzić w grupach, tak powstała:

-informacyjno-redakcyjna, wydajemy gazetkę parafialną,
-charytatywna, organizujemy dzień chorego, odwiedzamy osoby chore i starsze z okazji świąt,
-pielgrzymkowo-turystyczna, organizujemy pielgrzymki do różnych sanktuariów,
-gospodarcza, organizujemy konkursy palm i szopek.

Przez wspólną modlitwę i pracę na rzecz całej wspólnoty parafialnej, stanowimy jedną rodzinę, którą z wielkim
oddaniem i poświęceniem opiekuje się i udziela rad i porad Ks.Proboszcz Marek Łapczyński. Wszyscy się
staramy, aby nasza parafia i nasz kościół był coraz piękniejsze nie tylko jako budowla , ale jako ten duchowy
stawał się coraz bliższy Bogu.

Grupa działająca przy Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej, która zasługuje na szczególną uwagę jest Zespół Charytatywny, który zajmuje się osobami chorymi, starszymi, dziećmi z rodzin wielodzietnych i alkocholowych. Teren parafii został podułzielony na 7 rejonó, którymi opiekuje się 4 członków POAK: Anna Czech, Jadwiga Dzida, Anna Honkisz, Stanisława Pająk i 3 sympatyków: Maria Gacek, Wanda Nycz i Halina Kasińska.
Pod opieką mamy 80 osób oraz 15 rodzin.
Z okazji Swiąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy przygotowujemy paczki i odwiedzamy podopiecznych w domach.
Członkowie Zespołu Charytatywnego podjęli współpracę z Towarzystwem Charytatywnym im. Św. Ojca Pio w Kozach, dzięki czemu paczki dla rodzin są bogatsze.
Ponadto rozprowadzamy w parafii świece wigilijne, baranki wielkanocne oraz świece na Wielką Sobotę. Corocznie w maju organizujemy Dzień Chorego. Osoby starsze oraz chore mają możliwość odwiedzenia poblickich kościołów i spotkania się przy stole. I tak bylismy w Hałcnowie, Wilamowicach, Kętach, Bielanach, Szczyrku i Rychwałdzie. Opiekując się ludźmi starszymi możemy powiedzieć za Ojcem Świętym Janem Pawłem II, że: “Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego”.

Zapraszamy do współpracy. Spotykamy się jeden raz w miesiącu po wieczornej Mszy świętej.