Odpust Parafialny

Odpust Parafialny w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Marek Studenski

-