Wyjazd Dzieci I Komunijnych

Dzieci I Komunijne, w sobotę 13 maja udały się do Klasztoru w Kętach

-