Pielgrzymka do Sanktuarium w Kałkowie-Godowie

21 czerwca, udaliśmy się na pielgrzymkę do Sanktuarium w Kałkowie-Godowie, gdzie znajduje się obraz Matki Bożej Bolesnej, Królowej Ziemi Świętokrzyskiej.

W kościele Ks. Marek w koncelebrze wraz z kapłanami odprawił Mszę św. za przybyłych z nim pielgrzymów.

Zwiedziliśmy też ruchomą Panoramę Świętokrzyską, obrazującą plastycznie historię Ziemi Świętokrzyskiej.  

Zwiedzając Golgotę zobaczyliśmy oratoria- kaplice poświęcone świętym, błogosławionym i sługom bożym polskim z okresu 19 i 20 wieku.

Kierując się z powrotem do domu, nawiedziliśmy Świętokrzyski Park Narodowy.

Kolejką z Huty Szklanej udaliśmy się na szczyt- Święty Krzyż.

Tam zwiedziliśmy klasztor i modliliśmy się przed relikwiami św. Krzyża. W podziemnej krypcie zatrzymaliśmy się przed grobem Jeremiego Wiśniowieckiego.

W godzinach wieczornych powróciliśmy do Kóz.