Rok 2008

1 stycznia rozpoczęła się peregrynacja obrazów Św. Rodziny w naszej parafii. Dwa obrazy Św. Rodziny nawiedzają domy naszej parafii:
- z ulicy Podgórskiej od lasu przez Gaje w stronę kościoła
- z ulicy Kęckiej przez Zagrodę w stronę kościoła.

8 lutego rzeźbiarz Józef Szypuła z Czechowic-Dziedzic wykonał figurę Św. Antoniego do naszego kościoła, którą ufundowała jedna z parafianek z Kóz.

12 lutego zmarł Ks. Prałat Józef Sanak urodzony 28.07.1917. Miała 90 lat. W latach 1961 – 1971 był proboszczem w Kozach.

28 kwietnia przywieziono do parafii dzwon Jan Paweł II. Dzwon wykonano w Odlewni Dzwonów Janusza Felczyńskiego w Przemyślu. Waga dzwonu 260 kg.

7 maja archtekt dokonał pomalowania symboli darów Ducha Świętego, które zostały umocowane na filarach kościoła.

18 maja zmarła Mama Ks. Proboszcza Marka Łapczyńskiego.

22 maja przypadła 20 rocznica święceń kapłańskich Ks. Marka i Jego kolegów.

Od 1 do 14 czerwca trwają prace nad wyrównaniem powierzchni terenu przed kościołem i przygotowanie pod parking.

13 czerwca ks. Marek poświęcił figurę Św. Antoniego z Padwy.

21 czerwca Jego Eminencja Kardynał Franciszek Macharski uroczyście poświęcił dzwon Imienia Jana Pawła II. Dzwon ufundowali parafianie w hołdzie dla Ojca Świętego.

28 czerwca Papież Benedykt XVI ogłosił Rok Świętego Pawła, który będzie obchodzony od 29.06.2008 do 28.06.2009. Bezpośrednim powodem ogłoszenia tego jubileuszu jest dwutysięczna rocznica urodzin Apostoła Narodów.

9 lipca zdemontowano z wieży kościoła dzwon z roku 1946, który po wojnie wisiał na wieży kościoła w Kozach. Przez 8 lat dzwon ten głosił chwałę Bogu w naszym kościele.

17 lipca wyciągnięto na wieżę kościoła nowy dzwon imienia Jana Pawła II.

27 i 28 października sadzono krzewy wzdłuż parkingu.

Sprawozdanie za 2008 rok:
-sakrament chrztu przyjęło 23 dzieci, w tym 14 dziewczynek i 9 chłopców
-do I Komunii przestapiło 26 dzieci
-sakrament Bierzmowania przyjęł0 26 osób
-wygłoszono 21 zapowiedzi
-sakrament Małżeństwa zawarło 20 par
-zmarło 14 osób, w tym 9 mężczyzn i 5 kobiet, nie wszystkie osoby zostały zaopatrzone sakramentami świętymi przed śmiercią
-rozdano 31 tys. Komunii Świętej.