Poświęcenie Drogi Krzyżowej

W poniedziałek 14 września, Ks. Prałat Stanisław Czernik dokonał poświęcenia nowej Drogi Krzyżowej w naszym kościele.

-
-