Odpust Parafialny

-
Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Andrzej Warchał

-

-