Pilne !!!

!   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !

Ze względu na panującą w naszym kraju sytuacją Nadzwyczajną, w związku z epidemią koronawirusa, prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności!

Prosimy o uczestnictwo w Mszach Św. tylko osób które zamówiły intencję lub w intencji których odprawiana będzie Msza Św.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej oraz Gorzkie Żale są odwołane, zachęcamy do samodzielnego odprawienia nabożeństw w domu.

Biskup Roman Pindel udziela dyspensy wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wzywa do pozostania w domach (patrz wiadomość niżej).