Sprawozdanie za 2018 rok

1. Sakrament Chrztu przyjęło 26 dzieci, w tym 11 chłopców i 15 dziewczynek.

2. Do I Komunii Świętej przystąpiło 23 dzieci.

3. Sakrament Bierzmowania przyjęły 24 osoby.

4. Wygłoszono 24 zapowiedzi.

5. Sakrament Małżeństwa zawarło 21 par.

6. Sakramentu Namaszczenia chorych udzielono 207 razy

7. Zgony: zmarło 16 osób, w tym 9 mężczyzn i 7 kobiet.

8. Rozdano około 28 tysięcy Komunii świętych. O 3 tysiące więcej niż w roku ubiegłym.

9. Dziękujemy za całoroczną troskę o naszą świątynię:

-Paniom za dbanie o czystość naszego kościoła przez cotygodniowe bezinteresowne sprzątanie,

-Służbie liturgicznej:ministrantom, lektorom,kantorom,scholi za obsługę liturgii Mszy świętych i nabożeństw,za wierną służbę,

-Panu kościelnemu za posługę w zakrystii,

-Pani zakrystiance za troskę o czystość szat liturgicznych,

-Panu Organiście wraz z paniami za troskę o śpiew kościelny i oprawę muzyczną,która nadaje piękna i wzniosłości liturgii w naszym kościele,

-przygotowującym parafialne pielgrzymki,wycieczki,wyjazdy.

-Paniom i Panom przygotowującym okolicznościowe dekoracje w ciągu roku,

-Naszym Ogrodnikom z Zagrody i Czerwonki za ofiarowane kwiaty i krzewy do kościoła,

-Paniom i Panom za bezinteresowne pielęgnowanie przy kościele kwiatów i krzewów,trawników,

-Paniom z Zespołu Charytatywnego za posługę samotnym i chorym parafianom,

-Redakcji gazety parafialnej,i prowadzącym internetową stronę naszej parafii za trud przygotowywania i prowadzenia naszej gazety i strony internetowej

-Panom za wszelkie prace konserwatorskie i naprawcze wykonane w kościele i placu kościelnym,

-Panom elektrykom za troskę nad oświetleniem kościoła i placu kościelnego,

-Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetniania tej świątyni,aby jak najlepiej był tu uwielbiony Bóg,

-Wam wszystkim, za wspólnie spędzone chwile w tej świątyni na Mszach świętych i nabożeństwach, by oddać chwałę Bogu i dostąpić łaski Bożej i zbawienia,

- Za wszystkie wspólnie oraz osobiście złożone ofiary-każdą złotówkę- na dalszy rozwój, urządzanie i upiększanie oraz utrzymanie,tej świątyni,jej otoczenia dzięki czemu udało się wykonać kolejne prace i zaplanować dalsze prace.Wszystkim z serca dziękuję staropolskim “ Bóg zapłać”

10. Niech Bóg błogosławi Wam każdego dnia Nowego Roku, zachowuje od złego,darzy zdrowiem i wspiera we wszystkich dobrych poczynaniach.