Poświęcenie Różańców

W dniu 2 października zostały poświęcone Różańce dla dzieci z klasy III