Zmarł nasz Rodak O. Wincenty Jekiełek

W nocy z 11 na 12 lipca, w wieku 93 lat zmarł mnich opactwa tynieckiego, o. Wincenty Jekiełek.

Kazimierz Jekiełek urodził się 3 czerwca 1923 r. w Osieku. W czasie wojny mieszkał i pracował w Andrychowie.  Tam zaprzyjaźniony ksiądz dostrzegł jego zainteresowanie życiem duchownym i skierował go do zgromadzenia księży pallotynów. Po zdanej w roku 1945 maturze (w Wadowicach), przyszły o. Wincenty został pallotynem. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w seminarium pallotyńskim w Ołtarzewie i 29 czerwca 1951 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Baziaka. Podczas studiów w Ołtarzewie poznał swojego przyszłego przybranego ojca. Wzajemne uczucie, jakim się obdarzyli, zaowocowało adopcją Kazimierza przez Szymona i Genowefę Zontek z Kóz Gaji.

Przez lata ks. Kazimierz pracował jako duszpasterz, często głosząc misje ludowe i rekolekcje; był m.in. pierwszym proboszczem parafii św. Jana Ewangelisty w Szczecinie. W 1984 r. wstąpił do opactwa tynieckiego, otrzymując imię Wincenty. Swe pierwsze śluby złożył w uroczystość św. Benedykta: 11 lipca 1987 r. W klasztorze kontynuował swą działalność rekolekcyjną, podejmował jednak także zwykłe domowe obowiązki: pracował na furcie i w kuchni. Brał udział w tworzeniu wspólnoty benedyktynów w Bielicach (która potem przeniosła się do Biskupowa); przez pewien czas mieszkał w opactwie lubińskim, pełniąc tam obowiązki magistra nowicjatu. Był cenionym spowiednikiem i kaznodzieją.

Msza św. pogrzebowa ojca Wincentego rozpocznie się w najbliższą sobotę 16 lipca o godzinie 11:30 w kościele opactwa. Po Eucharystii o. Wincenty zostanie pochowany na tynieckim cmentarzu parafialnym w kwaterze mnichów.

Oby Pan przyjął go do wiecznej chwały.