Pielgrzymka parafialna do Kalwarii

Rozważania na Drodze Krzyżowej prowadził Brat Cyriak.

-