Rok 2014


27 kwietnia odbyła się Kanonizacja Papieży, Jana Pawła II i Jana XXIII

-


W czerwcu  Święcenia Kapłańskie przyjął nasz rodak Ks. Mateusz Chojna

-

W lipcu Ks. Mateusz Chojna odprawił Mszę Św. Prymicyjną w naszym kościele.

-

We wrześniu i październiku nasi elektrycy wykonali pracę montażu lamp oświetlających zachodnią część naszego Kościoła

-


W dniach 11-14 października odbyła się Renowacja Misji Świętych której przewodniczył Ks. Marek Studenski

-