Pielgrzymka Dzieci I Komunijnych

14.06.2014r Pielgrzymka dzieci I Komunijnych do Kalwarii Zebrzydowskiej