Rok 2010

W kwietniu firma pochodząca ze Strzegomia – zagłębia kamieniarstwa rozpoczęła prace wokół kościoła.

 


Materiał to granit:


Dnia 5 czerwca 2010 roku o godzinie 11.00 w Katedrze Św. Michała Archanioła w Springfield (Massachuesets) Nasz Rodak Tomasz Górny przyjął Sakrament Kapłaństwa z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Timothy Anthony McDonnell.

 

Msza Święta Prymicyjna Księdza Tomasza Górnego

Nowo wyświęcony Ks. Tomasz został wikariuszem w parafii Świętej Trójcy w Greenfield.

Dnia 25 lipca 2010 roku o godz. 10.30 swoją Mszę św. prymicyjną odprawił ks. Tomasz Górny.  Nasz rodak, któremu sześć lat temu Pan powiedział:  “Pójdź za mną…”. Bogu niech będą dzięki za ten dar kapłańskiego powołania, pierwszy w 7-letniej historii naszej parafii. Prośmy Pana o obfite łaski i błogosławieństwo dla ks. Tomasza. Szczęść Boże!

Prymicjant przebył drogę od swojego rodzinnego domu do świątyni powozem zaprzężonym w konie.  W drodze do kościoła ks. Tomkowi towarzyszyła najbliższa rodzina i przyjaciele.

Prymicjant otoczony wieńcem z zieleni podtrzymywanym przez dziewczęta, udał się do kościoła.

Wzruszającą homilię wygłosił ks. Mirosław.

Po Mszy św. Prymicjant udzielił błogosławieństwa, najpierw obecnym na Mszy św. kapłanom, poźniej swoim najbliższym, a na koniec – wszystkim wiernym.

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września 2010r, Ks. Prałat Stanisław Czernik – Dyrektor Wydziału Gospodarczo-Finansowego Kurii Bielsko-Żywieckiej, dokonał poświęcenia Golgoty i figury Ojca Świętego Jana Pawła II.

Rodzinie z naszej parafii, która ufundowała do kościoła Golgotę, składamy serdeczne podziękowania.

Inicjatorami i wykonawcami iluminacji naszego kościoła byli nasi parafianie elektrycy: Artur Kruczalak, Leszek Stwora oraz Andrzej Fabia z parafii z Kóz centrum.

Przed położeniem kamienia na taras przed kościołem, elektrycy umieścili przewody i przygotowali otwory pod lampy. Dotychczas zamontowali i podłączyli lampy od strony wschodniej kościoła i na wieżę. Kolejnym etapem będą prace nad montażem lamp iluminacyjnych od strony zachodniej kościoła. Panom elektrykom serdecznie dziękujemy!

 Sprawozdanie za 2010 rok

1. Sakrament chrztu przyjęło 26 dzieci, w tym 12 chłopców i 14 dziewczynek.
2. Do I Komunii świętej przystąpiło 25 dzieci.
3. Sakrament Bierzmowania przyjęło 26 osób.
4. Wygłoszono 20 zapowiedzi.
5. Sakrament małżeństwa zawarło 19 par.
6. Sakramentu namaszczenia chorych udzielono 198 razy
7. Zgony: zmarło 19 osób, w tym 12 mężczyzn i 7 kobiet.
8. Rozdano około 27 tysięcy Komunii świętych. O 2 tysiące mniej niż w roku ubiegłym.
9. Dziękujemy za całoroczną troskę o naszą świątynię:
-Paniom za dbanie o czystość naszego kościoła przez cotygodniowe bezinteresowne sprzątanie,
-Służbie liturgicznej:ministrantom, lektorom,kantorom,scholi za obsługę liturgii Mszy świętych i nabożeństw,
-Panu kościelnemu za posługę w zakrystii,
-Pani zakrystiance za troskę o czystość szat liturgicznych,
-Panu Organiście wraz z paniami za troskę o śpiew kościelny i oprawę muzyczną,która nadaje piękna i wzniosłości liturgii w naszym kościele,
-Paniom i Panom przygotowującym okolicznościowe dekoracje w ciągu roku,
-Naszym Ogrodnikom z Zagrody i Czerwonki za ofiarowane kwiaty i krzewy do kościoła,wykonane dekoracje kwiatowe,
-Paniom i Panom za bezinteresowne pielęgnowanie przy kościele kwiatów i krzewów,trawników,
-Paniom z Zespołu Charytatywnego za posługę samotnym i chorym parafianom,
-Redakcji gazety parafialnej za trud przygotowywania i prowadzenia naszej gazety,
-Panom za wszelkie prace wykonane w kościele i placu kościelnym,
-Panom elektrykom za troskę nad oświetleniem kościoła i placu kościelnego,
-Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetniania tej świątyni,aby jak najlepiej był tu uwielbiony Bóg,
-Wam wszystkim, za wspólnie spędzone chwile w tej świątyni na Mszach świętych i nabożeństwach, by oddać chwałę Bogu i dostąpić łaski Bożej i zbawienia,
- Za wszystkie wspólnie oraz osobiście złożone ofiary na dalszy rozwój, urządzanie i upiększanie oraz utrzymanie tej świątyni,jej otocznia dzięki czemu udało się tak wiele wykonać i zaplanować dalsze prace. Wszystkim z serca dziękuję staropolskim “ Bóg zapłać”
10. Niech Bóg błogosławi Wam każdego dnia Nowego Roku, zachowuje od złego,darzy zdrowiem i wspiera we wszystkich dobrych poczynaniach.