Wycieczka Doliną Popradu

14 lipca, wyruszyliśmy na wycieczkę Doliną Popradu, po stronie polskiej.

Msza Św. w kościele klasztornym w Starym Sączu.

 

Święta Kinga.

Zwiedzanie Ołtarz Papieskiego, wraz z izbą pamięci Jana Pawła 2 na polach sądeckich.

Cerkiew w Krynicy.

Kamienna, zwiedzanie kościoła i pasieki „BARĆ” im. Ks. Ostacha.

Limanowa- nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Bolesnej.