Rok 2006

Początkiem marca przystapiono do prac nad ociepleniem zachodniej strony budynku plebanii. W tym samym czasie przystąpiono do ocieplania kościoła.

W maju rozpoczęto prace nad powiększeniem parkingu.

1 sierpnia organomistrz Krzysztof Jakubowksi wraz ze swoimi współpracownikami dokonał drobnych napraw w organach i na noo wystroił dźwiękowo organy.

We wrześniu nasi parafianie wykonali betonowe stopnie przy wejściu na plebanię od strony kościoła.

W listopadzie rozpoczęto prace nad wykonaniem ławek do kościoła. Pracę zlecono stolarzom z Ludźmierza.

9 grudnia Jubileusz 50 -lecia kapłaństwa Ks. Proboszcza Emila Dyrdy z parafii Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Bp. Ordynariusz Tadeusz Rakoczy.

Sprawozdanie za 2006 rok:

-sakrament chrztu przyjęło 20 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 9 chłopców

-do I Komunii przestapiło 24 dzieci

-sakrament Bierzmowania przyjęło 29 osób

-wygłoszono 14 zapowiedzi

-sakrament Małżeństwa zawarło 14 par

-zmarło 9 osób, w tym 3 mężczyzn i 6 kobiet, wszystkie osoby zostały zaopatrzone sakramentami świętymi przed śmiercią

-rozdano 24 tys. Komunii Świętej.