Rok 2000

9 stycznia odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.

Uroczystość odbyła się przy udziale Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego, kapłanów z dekanatu i księży rodaków.

Podpisanie aktu erekcyjnego przez Ks. Biskupa.

Wmurowanie kamienia węgielnego.

Po uroczystości przystąpiono do dalszych prac tynkowania wewnątrz kościoła oraz założono parapety.

26 stycznia zmarł Ks. Proboszcz Władysław Sieczka. Ceremonii pogrzebowej przewodniczył Ks. Biskup Rakoczy, kapelanii oraz parafianie.

29 stycznia pożegnaliśmy na zawsze inicjatora powstania naszego Kościoła Ks. Prałata Władysława Sieczkę.

Końcem stycznia firma Jana Komędery przystąpiła do prac nad ogrzewaniem kościoła. Kościół jest ogrzewany systemem wentylacyjno- nawiewnym.

Po założeniu kanałów wentylacyjnych w otworach rozpoczęto prace nad izolacją kościoła. Położono papę wraz z gorącą smoła, na to styropian po czym całość wzmocniono siatką z drutu zbrojeniowego.

8 marca Ks. Biskup Ordynariusz mianował Ks. Prałata Emila Dyrdę Proboszczem w Kozach.

Końcem marca rozpoczęto pracę nad ułożeniem płytek na chórze i w zakrysti.

Pracę wykonali dwaj nasi parafianie: Ludwik Jurzak i Tadeusz Blachura.

W kwietniu zakupiono używane, piszczałkowe organy z jednego z kościoła w Szwajcarii. Organy posiadają 20 głosów.

Do wszystkich okien na zewnątrz kościoła zakupiono w Zakładach Metalowych w Bielsku-Białej aluminiowe parapety.

Miejscowy stolarz Stefan Jura wykonał podstawę wraz z krzyżem do pasyjki Pana Jezusa, do prezbiterium oraz pierwszą ambonkę do czytania Słowa Bożego w czasie mszy świętej.

W maju zamontowano do zakrystii meble na szaty i naczynia liturgiczne.

Końcem maja organomistrz Krzysztof Jakubowski z Wieprza przystąpił do montażu organów piszczałkowych.

W sierpniu rozpoczęto pracę nad wyrównaniem terenu przed kościołem i przygotowaniem parkingu.

W celu nauczenia wiernych nowych pieśni zakupiony został we wrześniu w Krakowie rzutnik do wyświetlania tekstu.

Po przygotowaniu terenu wokół kościoła przystąpiono do prac związanych z upiększeniem terenu (sadzenie krzewów ozdobnych, posianie trawy).

Końcem października ukończono pracę nad strojeniem organów.

W grudniu w wieży kościoła zamontowano metalowe żaluzje – w oknie gdzie znajduje się dzwon.